aktualizace 26.02.2021
O nás

O nás

Firma Agrosad  produkuje ročně 1900 tun jablek a 280 tun broskví a 70 tun meruněk. Veškerou  produkci ovoce pro přímý prodej a skladování dodáváme do odbytového družstva JIHOFRUKT,  jehož jsme členem.   Pro lepší prosazení se na trhu jsme v roce 1998 spolu s dalšími 50 pěstiteli založili odbytové družstvo ovoce JIHOFRUKT, družstvo se sídlem  ve Velkých Bílovicích, jejichž členové, právnické osoby a fyzické osoby se stejným předmětem podnikání se dobrovolně spojili za účelem  společné podpory produkce a odbytu ovoce a zeleniny svých členů prostřednictvím obchodního a dalšího podnikání se zaměřením na  kvalitativní zlepšování ovocnářských výrobků, přizpůsobení objemu nabídky požadavkům trhu prostřednictvím koncentrace nabídky, snižování  výrobních cen a regulace cen a zavádění pěstebních metod a výrobních technologií a řízení odpadového hospodářství.  Distribuční strategii tvoří odbytové družstvo JIHOFRUKT,  ve spolupráci se svými členy. Odbytové družstvo dodává ovoce do supermarketové  sítě, velkoodběratelům a drobným odběratelům.  Firma Agrosad provádí signalizaci výskytu chorob a škůdců, zajišťuje ochranu, hnojení, obdělávání půdy, mechanizovaný řez a likvidaci dřevní  hmoty na 150 ha veškerých ovocných sadů. Z toho 81 ha jabloní, 20 ha broskvoní, 15 ha meruněk, 1 ha hrušní.   U všech sadů je možnost zavlažování kapkovou závlahou řízenou mikropočítačem.  Naším programem je restrukturalizace  ovocných sadů. Nahrazujeme starší odrůdy novými, výkonnějšími a atraktivnějšími, tak aby vytvořili  příznivou skladbu sortimentu odrůd pro tržní uplatnění na trhu.  Výhledově každoročně počítáme s výsadbou cca 5 až 7 ha nových sadů včetně vybudování kapkových závlah.  Více jak  75 % ovocných sadů odpovídá parametrům světového trendu s možností konkurence schopného produkování ovoce. Jsme vybaveni  novou mechanizační technikou, moderními závlahami s možností přihnojování do kapkové závlahy, dále vlastní signalizací chorob a škůdců,  automatickou meteorologickou stanicí, která je napojena na počítač s programovým vybavením pro předpověď chorob a škůdců a zkušené  pracovníky, kteří tuto techniku bez problému zvládají. Naše produkce ovoce je vedena pod ochranou známkou SISPO.  Počet stálých pracovníků je 24 osob v době sklizní denně zaměstnáváme ještě v průměru  15 pracovníků po tři měsíce v roce. Dále pak 2  měsíce na sběr ovoce asi 70 osob. 
AGROSAD Velké Bílovice, spol. s r.o.
Úvod Produkty Odrůdy jablek O nás Certifikáty Fota Provozní doba Kontakt O nás